Thursday, 20 April 2017
ಜನಾ ಮರಳೊ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೊ.

ಜನಾ ಮರಳೊ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೊ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಗರ , ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ . ದೊರ ದೊರ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ . ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆದಸ್ಟು ಹ...
Scroll to Top