Tuesday, 31 October 2017
ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 10 ಸಾಕ್ಷಿ!

ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 10 ಸಾಕ್ಷಿ!

ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 10 ಸಾಕ್ಷಿ! 'ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ...
Thursday, 20 April 2017
ಜನಾ ಮರಳೊ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೊ.

ಜನಾ ಮರಳೊ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೊ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಗರ , ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ . ದೊರ ದೊರ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ . ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆದಸ್ಟು ಹ...
Scroll to Top